About us

Fakulta zdravotnických studií poskytuje vzdělání v bakalářských studijních programech Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotika-protetika, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. V kombinované formě je možno studovat program Všeobecné ošetřovatelství. Na úrovni magisterského studia je nabízen program Ošetřovatelství.

Web

Where to find us

Faculty of Health Care Studies

University of West Bohemia
Husova 664/11
301 00 Pilsen

Admission and entrance exams

Přihlášku ke studiu na Fakultě zdravotnických studií lze podat pouze elektronicky.

Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení byl stanoven do 31. 3. 2021.

Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.

News

Additional information

Podrobné informace o fakultě.

Contact

Faculty of Health Care Studies

University of West Bohemia
Husova 664/11
301 00 Pilsen